1
معاونت تحقیقات و فناوری - سال 93
چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 

 

عنوان: کاربرد لیزر در اورولوژی
شابک: 9786005907322
قیمت: 100000 ریال
نویسنده: محمدرضا رزاقی، محمدمحسن مظلوم فرد
سال چاپ:1393
تألیف

عنوان: کاربرد لیزر در درماتولوژی
شابک: 9786005907209
قیمت: 200000 ریال
نویسنده: بهروز باریک بین، سمیه حجازی
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: بیماریهای متابولیک ارثی نوزادان هافمن
شابک: 9786005907346
قیمت:
مترجم: حمیدرضا حیدری رستمی، آرزو کریم پور
سال چاپ: 1393
ترجمه

عنوان: فرهنگ ایمنی
شابک: 9786009195497
قیمت: 139000 ریال
مترجم: حسین وزیری
سال چاپ: 1393
ترجمه

عنوان: اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی هسته ای و رادیولوژی
شابک: 9786005907384
قیمت: 98000 ریال
نویسنده: فرج تابعی
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: آزمونهای بیوشیمیائی تشخیص در باکتری شناسی پزشکی
شابک: 9786005243321
قیمت: 650000 ریال
مترجم: مژده حاکمی والا، سمانه صابری، یگانه طالب خوان گروسی، سحر جهانگیری تازه کند، سپیده فرمند آزاده، مهدی گودرزی
سال چاپ: 1393
ترجمه

عنوان: پزشکی اورژانس و احیای اطفال
شابک: 9786000419110
نویسنده: علیرضا مجیدی
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: THE SCIENCE OF NON-ALCOHOLIC BEER
شابک: 9786005907360
نویسنده: سارا سهراب وندی، امیر مرتضویان
قیمت: 150000 ریال
سال چاپ: 1393
تألیف

 عنوان: اسلام و چالش های اخلاقی حقوق بشر
شابک:9786006324586
مترجم: بهرام مشایخی، محمود عباسی
قیمت: 200000 ریال
سال چاپ: 1393
ترجمه
 
عنوان: تاریخ پزشکی دوره قاجار به روایت اسناد
شابک: 9786006324111
نویسنده: محسن گنج بخش زمانی
قیمت: 220000 ریال
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: سالمه ی پزشکی، بهزیستی و تأمین اجتماعی تهران(کتاب اول)
شابک: 9786006324159
نویسنده: ناصر پویان
قیمت(دو جلدی): 500000 ریال
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: سالمه ی پزشکی، بهزیستی و تآمین اجتماعی تهران( کتاب دوم )
شابک:9786006324371
نویسنده: ناصر پویان
قیمت(دو جلدی): 500000 ریال
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: سلامت الکترونیکی از منظر حقوق بین الملل
شابک: 9786006324494
نویسنده: محمود عباسی، نسرین صالحی کیا
قیمت: 95000 ریال
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: درآمدی بر عدالت در سلامت
شابک: 9786006324555
نویسنده: محمود عباسی، مجید گنج بخش
قیمت: 100000 ریال
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: جرم شناسی پزشکی
شابک: 9786006324517
نویسنده: محمود عباسی، یاسمن سعیدی نژاد، ناهید رضایی گوهربار
قیمت: 100000 ریال
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: گنج نامه تک یاخته شناسی پزشکی
شابک: 9786006273907
گردآوری و تدوین: محمد رستمی نژاد، احمد حسینی صفا
قیمت: 242000 ریال
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: سندرم روده تحریک پذیرچیست؟
شابک: 9789647873970
قیمت: 37500 ریال
نویسنده: افسانه شریفیان
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: اندوسونوگرافی تشخیص دستگاه گوارش، پانکراس و صفراوی
شابک: 9786007465004
قیمت: 65000 ریال
نویسنده: سیدرضا فاطمی
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: هپاتیت C از تشخیص تا درمان
شابک: 9786009472024
قیمت: 270000 ریال
نویسنده: محمدرضا زالی، سیدرضا محبی
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: حقوق انتظامی پزشکی
شابک: 9786006324524
قیمت: 200000 ریال
نویسنده: محمود عباسی
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: ورزش در سرطان پستان و ادم لنفاوی اندامها
شابک: 9786006969596
نویسنده: لیلا انگوتی اشناری، شهیر حقیقت
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: آسیب بدخیم
شابک: 9786006969602
نویسنده: پرستو حاجیان، حمیدرضا میرزائی
سال چاپ: 1393
تألیف

عنوان: افیوژن بدخیم پلورپریکارد
شابک: 9786006969589
نویسنده: پرستو حاجیان، حمیدرضا میرزائی
سال چاپ: 1393
تألیف