يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > مدیریت  

مجید ملک پور

مدیر امور اداری و اجرایی

 

نام و نام خانوادگی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

مسئولیت اجرایی

مجید ملک پور

لیسانس

مدیریت

مدیر امور اداری و اجرایی

 

 

اهداف و ظایف :

1-     هماهنگی تنظیم بودجه سالانه و پیگیری تا تحقق و اجراء هزینه

2-     انجام کلیه مکاتبات اداری با واحدهای موجود داخل و خارج دانشگاه

3-     ارسال گواهی انجام کار و اضافه کاری پرسنل، مرخصی ها و دیگر امور پرسنل معاونت

4-     عقد قرارداد خرید مایحتاج معاونت و پیگیری و تحویل آنها

5-     بررسی و انجام کلیه امور اداری و اجرایی پرسنل معاونت

6-     حضور در سمینارها و کنگره ها و فراهم نمودن امکانات لازم آنها

7-     عقد قرارداد و پیگیری و چاپ کتابها و نشریات

8-     دریافت درخواست خرید واحدها و بررسی و استعلام ها و دستور تهیه آنها

9-     کنترل و امضاء اسناد مالی

10-  سرکشی به واحدهای زیرمجموعه معاونت و بررسی عملکرد آنها  و کنترل های لازم

11-  بررسی و امضاء درخواستها از انبار مرکزی برای کلیه واحدها و مدیریتهای معاونت

12-  بررسی و امضاء درخواست وسیله نقیلیه برای واحدها و مدیریتهای معاونت

 

مناصب اجرایی آقای مجید ملک پور

 

 

 • مسئول هماهنگی در برگزاری همایشهای دانشگاه        از سال 80 لغایت 84
 • مسئول اجرایی سومین جشنواره پژوهشی دانشگاه      در سال 81
 • مسئول امور اجرایی دومین کنگره علوم اعصاب              در سال 81
 • عضو کمیته اجرایی دومین همایش بین المللی آموزش پزشکی   -    در سال 82
 • مدیر مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری     -   از سال 82 لغایت سال 84
 • مسئول امور اردوها در برگزاری مسابقات ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور  -   در سال 83
 • مدیر اجرایی ششمین جشنواره پژوهشی دانشگاه    -     در سال 84
 • مشاور و مدیر امور اجرایی و اداری معاونت تحقیقات و فن آوری     - از سال 84 تا کنون
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری و عضو کمیته نیازسنجی آموزشی دانشگاه  -    در سال 85
 • عضو تیم ارزشیابی دانشگاه     -    در سال 85
 • عضو کمیته بازبینی شرح وظایف و نیازسنجی آموزشی دانشگاه    -   در سال 86
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته ارتقاء و حذف کرامت مردم در نظام اداری    -   در سال 86
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته اصلاح نظامهای استخدامی   -   در سال 86
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته راهبردی آموزش کارکنان دانشگاه   -      در سال 87
 • عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه      -   در سال 88
 • عضو کمیته اجرایی دهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه      -     در سال 88
 • مدیر امور اداری و اجرایی مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها -    در سال 88
 • عضو کمیته ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری     -    در سال 88
 • نماینده معاونت تحقیقات و فناوری در کارگروه ستاد نظارت بر بنگاه های زود بازده در نظام سلامت -         در سال 89
 • مسئول پشتیبانی یازدهمین جشنواره پژوهشی    -    در سال 89
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیسیون تحول اداری دانشگاه    -    در سال 89
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه -در سال 89
 • نمایند معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته اصلاح فرآیندها، روشهای انجام کار و توسعه فن آوری و اطلاعات در سیستمهای اداری   -  در سال 89
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته اصلاح ساختار و فرآیندهای دانشگاه  -  در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در  کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی  -  در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته ساماندهی نیروی انسانی و منابع  -    در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد      در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیسون تحول اداری و کمیته عدالت استخدامی و نظام پرداخت   در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری و عضو کارگروه ستاد نظارت بر بنگاه های زود بازده در نظام سلامت    در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترل در کارها در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد        در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته عدالت استخدامی و نظام پرداخت -   در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته ساماندهی نیروی انسانی   -  در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته اصلاح ساختار و فرآیند    -  در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی  -    در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها -     در سال 90
 • عضو کمیته اجرایی دوازدهمین دوره جشنواره پژوهشی دانشگاه    -   در سال 90
 • نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در کمیته آموزش و توانمند سازی منابع  انسانی -   در سال 91
 • مسئول پشتیبانی چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه   -     در سال 92
 • عضو کمیته شورای تخصصی کتابخانه مرکزی دانشگاه   -     از سال 92 الی 94
 • عضو کمیته اجرایی چهاردهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب   -    در سال 93
 • عضو کمیته تخصصی مدیریت سرمایه انسانی - از سال 93 به مدت 2 سال
 • عضو کمیته تخصصی مهندسی نقش و ساختار دولت از سال 93 به مدت 2 سال

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.